Custom Search

Olvasónapló kedvelők

szavazás

Melyik olvasónapló kerüljön fel a honlapunkra legközelebb?
 

Jules Verne: A dunai hajós (olvasónapló)

Verne izgalmas regénye csupa titok és kaland. Senki sem az, aminek mondja magát, és senki sem az, akinek mások gondolják. Közben végigutazunk a Dunán, ismerkedünk történelmi emlékekkel és belecsöppenünk egy igazi krimibe.

 

Szereplők:
Serge Ladko, alias Borus Demeter; Dragos Károly, alias Jäger úr; Ivan Striga, Natsha Gregorovics; a horgászliga tagjai; elnöke; csendőrök; járókelők; bámészkodók; rablók; Titscha; Jakob Ogul; csendőrök; foglár; börtönbe látogatók; Simon Klein

Helyszín:
Sigmaringen, Fridingen, Neustadt, Regensburg, Bécs, Esztergom, Szalka, a rablók hajóján, Budapest, Zimony, zimonyi, börtön, Ruszcsok, Sulina

A rövid tartalom:

1. rész: A sigmaringeni versenyen A Dunai Liga horgászversenyén a számos, ismert, neves horgász előtt egy ismeretlen magyar horgász, Borus Demeter nyeri a mennyiségi és számszeri versenyt is.
Bejelenti utazását a Dunán. A folyó teljes hosszán hajózik és csak horgászatból él.

2. rész: A Duna forrásainál Megírják a bécsi, belgrádi, bukaresti, budapesti lapok is a különleges vállakozást. A Halásztanya vendéglőben horgászok és érdeklődök egyaránt az indulás napját várják, de a Duna mentén történt rablótámadásokról is beszélnek. A banda felkutatására nemzetközi rendőrséget hoztak létre, Dragos Károly vezetésével. Arról is beszélnek, hogy vajon nem lehetséges-e. hogy Borus Demeter az álruhába bújt nyomozó vagy ő egy bandatag és Dragos épp rá vadászik? Vagy nem is fog elindulni a Dunán és csak felültette az embereket. Egy Jäger nevű férfi bekapcsolódik a beszélgetésbe. Aztán a Duna forrásáról vitatkoznak, hogy hol is van tulajdonképpen. Ennek kapcsán az induláskor több helyszínen is várják Borust, aki el is indul csónakjában.

3. rész: Borus Demeter utasa Az út, a csónak és a felszerelés pontos leírásával kezdődik a rész. Borus nagyon gyorsan halad és csak néha horgászik, vajon miért siet annyira? Fridingen városánál megállni kényszerül, akkor az őt ünneplő tömeg, de reggel már hűlt helye sincs. Ulm városában csak egyetlen ismeretlen várja, aki követi őt a városba, majd vissza a csónakhoz, ahol úgy tesz, mintha hosszúidő óta várná. 1500 Ft-ot ígér, ha vele hajózhat. Minden rábeszélés ellenére Borus nemet mond, de megjelenik egy csendőr, és mivel Borusnál nincsennek iratok, nagyon kellemetlen helyzetbe kerül. Az ismeretlen kezességet vállal érte, és amikor megmutatja a csendőrnek az útlevelét, annak eláll a lélegzete, és nem marad tovább.
Borus ezután elfogadja Jäger ajánlatát, mert hiszen iratok nélkül még segítségére lehet.

4. rész: Serge Ladko Kis történelmi kitekintés a szabadsáharcokra, függetlenségi háborúkra. Bulgáriában 1876-ban összeesküvés indult, és Ruszcsokban Serge Ladko lett a forradalmárok vezére. Serge Ladko testileg, lelkileg és erkölcsileg is kiváló vezér volt, aki eredetileg dunai révkalauz volt. Egyetlen ellensége, Ivan Striga, aki bár külsőre hasonlított rá, lelkileg és erkölcsileg teljesen különbözött tőle. Azt rebesgették róla, hogy Striga áruló, török kém, csempész és rabló. A két férfi egy lány, Natsa Gregorovics miatt került először összetűzésbe egymással. Ladko Natsa mellett lakott és anyját és őt is támogatta, és a barátságból szerelem lett kettejük között.
Striga is szerelmes lett a lányba, de az visszautasította. A két fiatal eljegyzése hírére Striga először egyedül, majd egy csapat haramiával támadt Ladkora, de az szétkergette őket. Ladko és Natsa összeházasodtak és nagyon boldogok voltak. Egy év múlva kitört a szabadságharc és Ladko hamar vezér lett. Fegyvert szerzett a harcnak, közben Strigát látta az ellenség között. A szabadsághatcot azonban leverték és neki bujdosnia kellett. Natsától egy idő után nem kapott híreket és aggodalma egyre jogosabbá vált, amikor a cár hadat üzent a török szultánnak és Bulgária a mindennapi harcok színterévé vált.

5. rész: Dragos Károly Ismét a ladikon vagyunk Borussal és Jägerrel. Borus Demeter horgászik és Jäger nagy örömmel figyeli minden mozdulatát. Neustadtban eladtj a bámészkodóknak a zsákmányt és a pénzt odaajta Jägernek. Regensburgban 40 Ft-ot fizetnek a halakért és ott is nagy a lelkesedés. Az író felfedi az olvasók előtt, hogy Jäger nem más, mint Dragos Károly.
Dragos Károly padig azon elmélkedik, hogy milyen jól kitervelte, hogy Borus társául szegődik és megfigyelheti őt is és az egész dunai szakaszt anélkül, hogy akár útitársa is tudná valódi kilétét.

6. rész: A kék szempár Dragos Regensburgban találkozik egyik emberével, akivel megvitatják terveiket és eredményeiket a nyomozással kapcsolatban. Az utazás során csodálkozik Borus azon, hogy Jägernek mindenütt vannak ismerősei, de az kereskedelemmel kapcsolatos munkájával magyarázza ezt. Egy véletlen baleset miatt a sötét napszemüveg leesik Borusról (amit mindezidáig még éjjel is viselt), és Jäger/Dragos megláthatja, hogy éles tekintetű ragyogó kék szeme van. Bár rákérdeze, Borus csak annyit mond, hogy a szemét zavarja a fény, de ez nem kielégítő válasz Dragos számára, bár nem firtatja tovább.

7. rész: A vadászok és a vad Bécsben hatalmas tömeg verődik össze, itt is sikerül jó pénzen eladni a halakat. Két idegen meglátja Dragost a csónakban és ők felismerik a nyomozót és azt gondolják, hogy ő járja be a Dunát álnéven. Nem örülnek neki. Egyiküket Titschanak hívják. Bécsben Dragos ismét találkozik emberével, Ulmannal, aki nem tud újabb hírekkel szolgálni. Bár Borus azt mondja Dragos/Jägernek, hogy nem megy be a táborba, de mégis meglátja őt a nyomozó és követi. Egy nyomorúságos utca piszkos kis üzletében tölt el fél órát, amíg a nyomozó lesben áll. Simon Klein boltja ez, akit zsibárusnak, uzsorásnak, orgazdának tartanak. Dragosnak egyre erősebb a gyanúja Borus ellen és felállítja úticáéljaik mellé az embereit. Közben a két idegen (Titscha+1) követi Dragost. Visszaérve a bárkához rákérdez, hogy járt-e Bécsben Borus, de Ő letagadja.

8. rész: Egy női arckép

Dragos észreveszi, hogy Borus festi a haját. Fekete haja eredetileg szőke lehetett. Egyre inkább azt gyanítja, hogy Borus valójában bűnöző, talán a betörő banda feje. Dragos/Jäger elmondja Borusnak, hogy nem túl biztonságos elhagyatott helyen éjszakázniuk a rablóbanda miatt, de Borus nem is hallott korábban róluk. Dragos beszél róluk és a banditavezérről, akiről pontos leírásuk van (kék szem, szőke haj, szakáll és Ladkonak hívják). Borus nagyon megdöbben, és ezt a nyomozó is észreveszi. Borus Esztergomnál elmegy Szalkára, Dragos találkozik emberével és érzi, hogy történni fog valami.
Másnap viharba keverednek és Dragos s vízbe zuhan, de Borus kimenti. Dragos összefagy a víztől, ezért Borus elmegy, hogy szerezzen néhány dolgot a közeli faluból (szívmelegítő stb). Közben Dragos átkutatja Borus holmiját. Megtalál egy női arcképet, rajta a felirattal: " Szeretett férjemnek, Natsa Ladko." Megérkezik Ulmann és elmondja, hogy előző éjszaka, amikor Borus éppen nem volt a ladikban (Szalkára ment) újra lecsapott a rablóbanda a közelben. Dragos vacilál, hogy mit tegyen, hiszen azt hiszi Borus Ladko, a bandavezér, de ő megmentette az életét, és ezt nem tudja összeegyeztetnie egy gyilkos jellemével. A rablás helyszínére siet.

9. rész: Dragos kettős kudarca Egy fogadónál folytatódik a történet, ahová megérkezik két fáradt fuvaros, akik azt mondják, Szentendrére tartanak. A fogadóban is a legutóbbi rablásról beszélnek. Hamar kiderül a két fuvaros beszélgetéséből, hogy bandatagok, és náluk van a zsákmány. Arról beszél az egyik, hogy már nem kell sokáig tartani Dragostól, és hogy hol találkoznak a banda többi tagjával. A találkozáskor kiderül, hogy a két idegen, akik követték a nyomozót is bandatagok. A találkozóhelyen nem tudnak elbújni eléggé, és beleütköznek a Dragos által evezetett rendőri különítménybe. Itt megszakad a történet és az aznap délutáni eseményeket meséli el az író onnan, hogy Dragos emberével, Ulmannal otthagyta
a ladikot. Ezután elmentek a tett színhelyére és a nyomozó kikérdezte a szemtanút, aki hallotta, hogy a vezért Ladkonak szólítják és látta, hogy sűrű szőke szakáll visel.(Dragos rögtön azon gondolkodott, hogy lett ismét szőke Ladko) az ellopott tárgyak mennyiségéből következtetve Dragos embereivel együtt kocsit keresett ezután, amelyen a lopott zsákmány lehet. Ha megvan a szekér, megvannnak a tettesek is. Így hát a szekér nyomába eredtek, elérték a fogadót, majd egyszerre meghallották a nyerítéseket a sűrűből. A rablók túlerőben voltak, több rendőr megsebesült. Dragos visszament két emberével a csónakhoz és elhatározta, hogy visszaadja a kölcsönt, mert biztos volt benne, hogy a bandavezér Ladko és Borus Demeter egy és ugyanazon személy. Mivel a ladikot nem találják, sem Borust, kiadatja a körözést ellene.

10. rész: A fogoly Az író felfedi, hogy Borus Demeter tényleg Serge Ladko, de gyorsan le is szögezi, hogy ő nem bandavezér. Elmondja, hogy Szalkán telepedett le, miután menekülni kényszerült és mikor nem kapott hírt a feleségéről, itt eszelte ki a dunai utazást. Nem akarta, hogy bárki felismerje, ezért változtatta el a külsejét. Szalkára azért ment, hátha jött levele, de most is csalódnia kellett. Miután kimentette Dragos/Jägert a vízből, elment pár dologért, és visszítérve megdöbbenve látta, hogy Jäger nincs sehol. Kitakarította a bárkát és a múlton elmélkedett, közben nem vette észre, hogy rá les három bandita. Megkötözték és elhurcolták a ladiktól. Egy hajóra hurcolták és levetették a hajófenékre.

11. rész: Az ellenség hatalmában A rablók bepakolták a zsákmányt a hajójukra és továbbálltak. Közben megtudjuk a bandavezér gondolataiból, hogy azért raboltatta el Dragost (Ő azt hiszi a nyomozót rabolták el), hogyha egyszer bajba kerül, legyen egy ütőkártyája. Hajójuknak vízalatti rejtekhelye volt, hogy az ellenőrzéseknél ne tűnjön fel a zsákmány. Révkalauzuk Jacub Ogul, aki ugyancsak Ruszcsoki, mint Ladko vagy Striga. Kiderül, hogy a bandavezér Ivan Striga, és bosszúból viseli a Ladko nevet. Striga elhatározza, hogy továbbhajóznak, de időnként kiszáll, hogy értesüléseket szerezzen. A hajón fogva tartanak egy fiatal nőt is Ladkon kívül. Budapestnél ellenőrzik a hajót, de a rendőrök semmit sem találnak. Striga időről időre híreket próbál gyűjteni, de hiába,.
Ezen kívül minden nap vitázik valamin az ismeretlen fogoly nővel, de eredménytelenül, mert mindig dühösen fújtatva hagyja ott az asszonyt. Striga is feltöri Borus Demeter, valójában Ladko, (Ő azt hisz Dragos) ládáit és megdöbben az arckép miatt. Közben Ladko megpróbál kiszabadulni.

12. rész: A törvény nevében Mire Striga és Titscha lemennek a kabinba, ahol a foglyot tartották, már hűlt helye. Ladko megtalálja bárkáját, amit a hajóhoz kötöttek és azon elmenekül. Rájön, hogy elrablóival továbbra is eredeti célja felé hajózott, amitől kicsit megkönnyebbül és úgy határoz, nem tesz feljelentést, mert abból neki is baja származhat. Zimonynál azonban ahogy kiköt, azonnal letartóztatják.

13. rész: A kihallgatás Dragos örül, hogy elkapták végre a titokzatos Ladko-t, aki Borus Demeter néven hajózott. Striga azonban, amikor értesült az eseményekről végképp összezavarodik, hiszen, amikor foglya megszökött, azt gondolta, az Borus volt és annak a dereglyéje állt a parton, de az emberek a bandavezér Ladkoról beszéltek, akiről Striga tudta legjobban, hogy az valójában Ő maga. Dragos közben megbeszéli a vizsgálóbíróval, hogy ő a háttérből figyeli az eseményeket. Ladko semmit nem ért, és csendesen várja az eseményeket. A kihallgatás alatt kiderül, Őt Ladkonak hiszik, a bandavezérnek, aki Borus Demeter álnéven hajózott, és festi a haját és álcából hord szemüveget. A kihallgatás után Striga ott áll a tömegben, hogy szemügyre vegye a foglyot, de nem ismeri fel benne Ladkot. Inkább elhatározza, hogy lemegy Szalkára és Borus Demeternek adja ki magát, hogy a fogoly állításait végképp megdöntse és végképp bezárják őhelyette. A terve sikerül és Ladko nagyobb veszélybe kerül, mint valaha volt.

14. rész: Ég és föld között Ladko egy őrtől kapott újságból megtudja, hogy a törököt iszonyú mészárlást végeztek hazájában. Natsát féltve elhatározza, hogy meg kell szöknie börtönéből. Miközben az ablak rácsait reszeli, folynak a kihallgatások, tanúk szembesítése, de a nyomozás egy helyben áll, mert a tanúk nem ismernek a rablóvezérre. Több napos küzdelem és tervezgetés után megszökik és az első ember, akibe beleütközött a börtön tövében, Jäger (Dragos nyomozó). Ladko, azt hiszi, ez a legjobb, ami örténhetett, hiszen rögtön barátba ütközött.

15. rész: Közel a célhoz Már 9 napja utaznak ismét együtt, Ladko visszavedlett Borussá, Dragos pedig Jägerré. Dragos már igencsak kételkedik Ladko bűnösségében, de nem tudja ésszerűen megmagyarázni feltételezéseit. Hatalmas iramban haladnak előre, közben történik mégegy rablás, ami megint Borus ártatlanságát bizonyítja. Amikor elérik Ruszcsokot, Ladko bevallja Jäger/Dragosnak, hogy mindig csak eddig akart jönni és kiszáll és nem egyedül jön vissza a bárkára, ha minden jól megy. Bemegy a városba és Jäger/Dragos követi.

16. rész: Az elhagyott ház Mialatt Dragos követi Ladkot, felismeri az utcán Titschat és egy kocsmába viszi és elhiteti vele, hogy ő is bandita, és együtt raboltak Esztergomnál, közben pedig megtudja, amit akar. Megtudja, hogy a bandavezér egy Striga nevű ember, aki csak használja a Ladko nevet, és hogy Ladkoról azt hiszik, hogy meghalt és hogy Natsát is fogva tartja a hajóján. Elmennek Ladko házához, a haramia rendőrért siet, hogy feladja Ladkot, de azalatt Dragos elviszi onnan Ladkot.

17. rész: A folyam sodrában Dragos felfedi kilétét és elmondja, hogy mit tudott meg. Iszonyatos tempóban a rablóhajó után mennek és utol is érik. Ladko felkapaszkodik a hajóra, harcképtelenné teszi a révkalauzt, Jacub Ogult, és magával viszi az ő bárkájukhoz. Elrabolja a kormányost, hogy Strigáék anélkül maradjanak. Jacubot és Dragosra bízza és megkéri, hozzon segítséget, ő pedig visszaevez a hajóhoz.

18. rész: A dunai révkalauz Dragos elmegy a legközelebbi tanyához, onnan szekeret szerez, beviteti magát és a tehetetlen Jacubot a legközelebbi városba, Jacubot bedugja a börtönbe és ő munkához lát. Sulinába megy és ott kér rendőri segítséget. Közben Ladko révkalauznak ajánlkozik Strigánál. Striga kicsit csodálkozik, de aztán mivel neki kormányos kell és örül, hogy ilyen könnyen a kezére kerül Ladko, felfogadja kormányosnak. Ladko megtudja a hajó titkát a rejtett raktáráról. A tenger előtt Ladko szándékosan homokzátonyra vezeti a hajót. Striga rálő, de nem talál, Ladko pedig szíven szúrja Strigát. Az emberei megfutamodtak. Egy gőzhajó feléje tart, ami miatt megretten, de az elkanyarodik az utolsó pillanatban. Megérkezik azonban Dragos gőzhajója a rendőrséggel.
Ladko pedig felkutatja a hajót és megtalálja Natsat.

19. rész: Utószó A tárgyalások során minden titok kiderül, a gonoszok megbűnhődnek. Egy év múlva kezdődik az orosz-török háború, majd Bulgária szabad országgá válik. Ladkoék visszatérnek Ruszcsokba, folytatják korábbi boldog életüket. Barátságukat Dragossal máig megőrizték és Natsa három fiút szült. A legnagyobb révkalauz lett, a középső horgász, a legkisebb pedig nyomozó. Még most is ott élnek a Duna partján.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Az oldal használatával, bármely linkre való kattintással Ön hozzájárul, hogy a weboldal cookie-kat használjon. Részletes leírás