Custom Search

Olvasónapló kedvelők

szavazás

Melyik olvasónapló kerüljön fel a honlapunkra legközelebb?
 

Voltaire:Candide

 

Általános információk:

 

Szerző:Voltaire

A mű címe: Candide

Műfaj: szatíra, pikareszk regény, fejlődés regény, tézisregény

A mű keletkezése:

A lisszaboni földrengés idejére Voltaire már befutott szerző volt, aki ismert volt humoráról, szatirikus és gúnyos stílusáról. 1746-ban ő lett az első író, akit a Francia Akadémia tagjává választottak. Voltaire deista volt, aki támogatta a vallásszabadságot, valamint bírálta az általa látott zsarnoki kormányokat.[14][15] A mindenkit megdöbbentő földrengés okán elérkezettnek látta az időt a gondviselésben való hit kigúnyolására, ami előbb egy költeményében (1756), majd később fő művében, a Candide-ban is megjelent (1759).

Voltaire-ről készült rézkarc a Filozófiai ábécé 1843-as kiadásának címlapján

Az nem ismert, hogy Voltaire mikor írta a Candide-ot, de a legvalószínűbb feltételezés szerint a 1757-ben kezdett hozzá a műhöz, amely végleges formáját 1758 végére érte el. A kutatók úgy vélik, hogy Voltaire a mű nagy részét a 1758-ban, a Ferney-ben töltött ideje alatt írta, de alkotott még Schwetzingenben is, mikor a Pfalzi Választófejedelemségben, Charles Théodore-nál volt látogatóban három hétig 1758. nyarán. Annak ellenére, hogy szilárd bizonyítékok támasztják alá ezeket, továbbra is fennáll az a képzet, miszerint Voltaire három nap alatt írta a Candide-ot. Ez az elképzelés valószínűleg az 1885-ben Lucien Perey és Gaston Maugras által kiadott könyv, a Vie intime de Voltaire aux Délices et à Ferney egyik félreértett állításán alapul. A bizonyítékok azt mutatják, hogy Voltaire nem kapkodta el a mű írását, nincsenek benne improvizációk; a Candide egy érett és jól kidolgozott mű és nem rögtönzött, mint a fenti elmélet szerint.

 

Candide

 

(Candide ou l’optimisme)

Szereplők:

Candide

Kunigunda, Thunder-ten-Tronckh báró húga

Thunder-ten-Tronckh báró

Pangloss úr, német filozófus

Jacques, holland anabaptista

Don Issacar, zsidó kalmár

Don Fernando d’Ibaraa y Figueora y Mascarenes y Lampourdos y Souza, Buenos Aires kormányzója

Cacambo, Candide szolgája

Vanderdendur úr, holland hajótulajdonos

Martin, amszterdami tudós

Périgord abbéja

Élie Fréron, párizsi röpiratszerző

Clairon kisasszony, páriszi színésznő

Parolignac márkiné

Byng admirális

Paquette, Thunder-ten-Tronckh báróné szolgálója

fráter Giroflée, theatinus barát

Pococurante szenátor

III. Ahmed, Törökország szultánja

Iván, Oroszország cárja

Károly Edvárd, Anglia királya

Teodor, Korzika királya

Rákóczi, erdélyi fejedelem

Történet:

Első fejezet

 

(helyszín: Thunder-ten-Tronckh, Vesztfália, Németország):

 

Candide, Thunder-ten-Tronckh báró húgának törvénytelen fia boldogan éldegél nagybátyja fiával és lányával, Kunigundával annak kastélyában. Jámbor természetű, rajong nevelőjéért, Pangloss mesterért, akivel mindenben egyet is ért. A tanító filozófiája: “minden a legjobban van ezen a legeslegjobb világon”. Candide azonban egyszer meg meri csókolni Kunigundát, ezért elzavarják a kastélyból.

Második fejezet

 

(helyszín: Valdberghoff-trarbkdikdorff, Németország):

 

Candide pénz nélkül bolyong, mígnem találkozik két emberrel, akik elviszik a bolgárok táborába katonának. Itt kíméletlenül bánnak vele, amíg ki nem tör a bolgár-avar háború…

Harmadik fejezet

 

(helyszín: Németország; Hollandia):

 

Candide elmenekül a harc hevében. Hollandiában egy Jacques nevű anabaptista fogadja be.

Negyedik fejezet

 

(helyszín: Hollandia; Lisszabon, Portugália):

 

Candide itt találkozik egy leroggyant koldussal, akiről kiderül, hogy ő Pangloss mester. Az öreg elmondja, hogy a bolgárok feldúlták kastélyukat, mindenkit megöltek, csak ő menekült el. Az anabaptista őt is befogadja. Nemsokára mindhárman üzleti útra indulnak hajón Lisszabonba…

Ötödik fejezet

 

(helyszín: Lisszabon, Portugália):

 

A város partjai előtt azonban hajójuk viharba kerül és elsüllyed. Csak Candide, Pangloss és egy matróz menekül meg.

Hatodik fejezet

 

(helyszín: Lisszabon, Portugália):

 

A városra ezek után földrengés tör, ezért sebtében autodafét szerveznek, melyen három embert megégetnek, Panglosst felakasztják, Candide-ot pedig megvesszőzik.

Hetedik fejezet

 

(helyszín: Lisszabon, Portugália):

 

Candide-ot ezekután egy öregasszony veszi pártfogásába, aki elviszi egy kastélyba, ahol találkozik – Kunigundával.

Nyolcadik fejezet

 

(a mese helyszíne: Thunder-ten-Tronckh, Vesztfália, Németország; Hollandia; Lisszabon, Portugália):

 

Kunigunda elmeséli történetét: Túlélte a támadást, de később egy zsidó kalmárhoz került, akié ez a kastély is. Azonban a helyi főinkvizítornak is megtetszett, így a két férfi abban egyezett meg, hogy kétnaponta felváltva élvezhetik kegyeit.

Kilencedik fejezet

 

(helyszín: Lisszabon, Portugália; Avacena, Spanyolország):

 

Megérkezik Don Issacar, azonban Candide megvédi szerelmét, leszúrja a zsidót. Később ugyanígy tesz a főinkvizítorral is, ezért hármójuknak menekülniük kell…

Tizedik fejezet

 

(helyszín: Lisszabon, Portugália; Lucena; Chillas; Lebrixa; Cádiz, mind Spanyolország; az Atlanti-óceán):

 

Útközben minden pénzüket ellopják, így érkeznek Cádizba, ahol felszállnak egy spanyol hajóra, mely elviszi őket Dél-Amerikába, hogy harcoljanak a lázadó jezsuiták ellen.

Tizenegyedik fejezet

 

(a mese helyszíne: Olaszország; Marokkó):

 

Az öregasszony a hajón elmeséli történetét: Ő tizedik Orbán pápa és Palestrina hercegnő lánya. Vőlegényét egyszer orvul megölték. Rájuk kalózhajó támadt, családját legyilkolták – majd a kalózokat Marokkó partjainál az arabok…

Tizenkettedik fejezet

 

(a mese helyszíne: Marokkó; Ceuta, Spanyolország; Algír, Algéria; Tunisz, Tunézia; Tripolisz, Libéria; Alexandria, Egyiptom; Szmirna, Bulgária; Konstantinápoly, Törökország; Azov; Moszkva, mind Oroszország; Riga, Lettország; Weimar; Lipcse; Kassel, mind Németország; Utrecht; Leyden; Hága; Rotterdam, mind Hollandia):

 

Itt régi nevelője talált rá, azonban ő eladta az algíri dejnek. Innen megszökött, majd hosszú utat bejárva, Azov ostromakor fél fenekét elveszítve, végül ahhoz a zsidóhoz állt be szolgálónak, akit Candide megölt.

Tizenharmadik fejezet

 

(helyszín: Buenos Aires, Argentína):

Megérkezvén Buenos Airesbe, a helyi kormányzó magáénak követeli Kunigundát. Candide-nak menekülnie kell, mert nyomára bukkantak, s üldözésére hajót küldtek utána Európából.

Tizennegyedik fejezet

 

(helyszín: San Sacramento, Paraguay):

Candide hű szolgájával, Cacambóval menekül, s dönt: térfelet vált, s átáll a jezsuitákhoz. Itt nagy meglepetésben van része: a helyi parancsnok unokatestvére, Thunder-ten-Tronckh báró.

Tizenötödik fejezet

 

(helyszín: San Sacramento, Paraguay):

A báró elmeséli, hogy a bolgár támadásba ő sem halt bele, s idejött Paraguayba harcolni. Azonban mikor megtudja, hogy Candide feleségül szándékozik venni húgát, rátámad, s Candide kénytelen leszúrni…

Tizenhatodik fejezet

 

(helyszín: Bolívia):

Candide szolgájával együtt továbbmenekül, s egyszercsak két lányra támadó majmokat lát. Lelövi őket, de kiderül, hogy a lányok udvarlói voltak… Ezért a majomemberek megkötözik, s mint “jezsovitát” meg akarják enni, ámde Cacambo felvilágosítja őket, hogy Candide immár a jezsuiták ellensége. Nosza, szabadon engedik…

Tizenhetedik fejezet

 

(helyszín: Eldorádó, Peru):

Candide és szolgája csónakba szállnak egy folyón, ámde Cayenne helyett Eldorádóba jutnak, ahol még a kavicsok is aranyból vannak. Itt betérnek egy kocsmába, ahol szívesen látják őket, mivel ezen a vidéken ritka az idegen.

Tizennyolcadik fejezet

 

(helyszín: Eldorádó, Peru):

A helyiek elviszik a jövevényeket az ország legbölcsebb emberéhez és a királyhoz, akik készségésen bemutatják nekik az országot. Kérésükre azonban, étellel s arannyal jól megrakodva, száz ajándék lámával elengedik őket.

Tizenkilencedik fejezet

 

(helyszín: Szurinam [Suriname]):

Mire Candide-ék megérkeznek Szurinamba már csak két lámájuk marad életben. Cacambo felajánlja, mivel őt nem üldözik, elmegy, s kiváltja Kunigundát, elviszi Velencébe, s Candide utánuk mehet. Így is tesznek, ám egy holland hajós ellopja Candide maradék két juhát. Végül Candide új társával, Martinnel, s maradék pénzével elindul egy francia hajón Európa felé…

Huszadik fejezet

 

(helyszín: az Atlanti-óceán):

 

Candide-ék szemtanúi lesznek, hogyan süllyeszti el Vanderdendur úr kalózhajóját egy spanyol társa – Candide kincseivel együtt.

Huszonegyedik fejezet

 

(helyszín: Bordeaux, Franciaország):

Candide, a megrögzött optimista és Martin, a megrögzött pesszimista vitatkozása közepett a hajó kiköt Bordeaux-ban.

Huszonkettedik fejezet

 

(helyszín: Bordeaux; Párizs; Dieppe, mind Franciaország):

 

Candide-ék elutaznak Párizsba, ahol új barátja bemutatja neki a várost: elmennek a színházba, megismerkednek Parolignac márkinéval. A périgord-i abbé és a márkiné összefognak ellene, de ő megvesztegeti a rendőrtisztet, aki elküldi barátjához, Dieppe-be.

Huszonharmadik fejezet

 

(helyszín: Portsmouth, Nagy-Britannia; Velence, Olaszország):

 

Dieppe-ben újból hajóra szállnak, s Angliába utaznak, ahol a parton egy admirális kivégzését tekinthetik meg. Candide elborzad, s utasítja a kapitányt, vigye azonnal Velencébe.

Huszonnegyedik fejezet

 

(helyszín: Velence, Olaszország):

Velencében Candide-ék találkoznak Paquette-tel, aki éppen prostituáltként tengeti életét és új kuncsaftjával, fráter Giroflée-val. Candide mindkettejüknek ad egy kevéske pénzt.

Huszonötödik fejezet

 

(helyszín: Velence, Olaszország):

Candide-ék meglátogatják a helyi szenátort, Pococurante urat, akiről az a hír járja, hogy rendkívül boldog. Azonban ez csak látszat, a szenátor gazdagsága ellenére éppen nem leli örömét semelyik kincsében.

Huszonhatodik fejezet

 

(helyszín: Velence, Olaszország):

Candide együtt vacsorázik hat bukott királlyal egy fogadóban. Legnagyobb megdöbbenésére azt látja, hogy egyikük inasa Cacambo, aki megígéri neki, hogy elviszi szerelméhez, Kunigundához Törökországba.

Huszonhetedik fejezet

 

(helyszín: Velence, Olaszország; Konstantinápoly, Törökország):

Candide, Martin és Cacambo felszállnak III. Ahmed szultán gályájára. Cacambo elmeséli, hogy elhozta ugyan Kunigundát Buenos Airesből, de útközben kalózok támadtak rájuk. A három barát az evezősök között felfedezi Thunder-ten-Tronckh bárót és Pangloss mestert, akiket Candide kivált a fogságból.

Huszonnyolcadik fejezet

 

(a mesék helyszíne: San Sacramento, Paraguay; Buenos Aires, Argentína; Konstantinápoly, Törökország; illetve Lisszabon, Portugália; Sztambul, Törökország):

Mindketten elmesélik, hogy mégsem haltak meg, s kisebb vétségekért bűnhődtek a gályarabpadon.

Huszonkilencedik fejezet

 

(helyszín: Törökország):

Candide kiváltja Kunigundát is, aki ez idő alatt igencsak megcsúnyult. Mégis feleségül akarja venni, de a báró ismét közéjük áll…

Harmincadik fejezet

 

(helyszín: Törökország):

Végül Candide-ék úgy oldják meg a helyzetet, hogy Thunder-ten-Tronckh-ot visszaküldik a gályarabságba… Mivel Candide pénze időközben elfogyott, kénytelenek letelepedni egy kis helyi majorban. Megérkezik Paquette és fráter Giroflée is, a kis társaság pedig rájön, az lesz a legjobb, ha szép csendben elkezdenek dolgozni újonnan vásárolt kis házuk körül. Ezt követően már boldogan éltek ezen a “legeslegjobb világon”..

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Az oldal használatával, bármely linkre való kattintással Ön hozzájárul, hogy a weboldal cookie-kat használjon. Részletes leírás